Проект ТКУ не відповідає конвенціям і рекомендаціям МОП

Експерти МОП за зверненням голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмили Денісової здійснили аналіз проекту Трудового кодексу України, ухваленого у першому читанні 15 листопада 2015 року. Свої висновки вони виклали у Меморандумі технічних коментарів Міжнародного бюро праці до проекту Трудового кодексу України 2015 р., який експерти МОП – директор відділу реформування трудового права департаменту управління і трипартизму МБП-Женева Колін Фенвік та спеціаліст із трудового права цього ж відділу Валері Ван Гатем – представили 18 квітня ц.р. на тристоронній зустрічі у Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. 


У заході взяли участь представники об’єднань профспілок, роботодавців та уряду України, а також профільного комітету парламенту, Будапештського бюро МОП та національний координатор МОП в Україні. Конфедерацію вільних профспілок України на зустрічі представляли голова КВПУ Михайло Волинець, його заступники Наталія Левицька та Петро Тулей, голова молодіжного комітету Олеся Брязгунова і юрисконсульт КВПУ Володимир Давиденко.    

Михайло Волинець у своєму виступі зробив акцент на контекст, в якому відбувається реформа трудового законодавства. Він закликав звернути особливу увагу на практику застосування чинних нормативних актів, відсутність реального соціального діалогу.

«Зміни трудового законодавства відбуваються в умовах тотальної бідності, економічної та політичної кризи, недовіри до представників влади та війни, -  сказав Михайло Волинець. –  Звуження прав працівників може призвести до посилення у суспільстві напруги  та соціального вибуху. Зараз проаналізовано проект, ухвалений у першому читанні, і виявлено низку положень, які утискають права людей найманої праці та профспілок. Але тут ще питання: у якій редакції буде розглядатися проект Трудового кодексу у другому читанні?»

У свою чергу юрисконсульт КВПУ Володимир Давиденко зауважив, що МОП вже надавала свої рекомендації до проектів Трудового кодекс у 2003, 2009 і у 2005 році. Але у попередні роки законотворці не дослухалися до порад міжнародних експертів. Тому незалежні профспілки занепокоєні й тим, що технічні коментарі МБП можуть бути проігноровані.  

Загалом експерти МОП встановили, що ТКУ не відповідає, як мінімум, 37 конвенціям та рекомендаціям МОП, з яких 30 – ратифіковані Україною.

Це при тому, що із 70 конвенцій МОП, ратифікованих Україною, 61 зараз є чинною і обов’язковою до імплементації. Таким чином, проект Трудового кодексу, ухвалений парламентом у першому читанні, порушує майже половину ратифікованих Україною конвенцій МОП. У Загальних зауваженнях до проекту ТКУ міститься 59 рекомендацій.

У додатку до Технічних коментарів подана порівняльна таблиця, в якій синтезовані коментарі Міжнародного бюро праці МОП до попередніх версій проекту Трудового кодексу від 2003 та 2009 років. У ній 68 разів констатується, що розробниками документу «не враховані рекомендації та зауваження МОП». Це можна вважати незадовільною оцінкою роботи авторів законопроекту та парламентарів, що за нього проголосували.

КВПУ, яка представляє десятки тисяч працівників різних галузей, що входять до її складу, не зацікавлена у реалізації деяких окремих рекомендацій експертів, бо вони можуть бути сприйняті, як такі, що спрямовані на часткове обмеження існуючих зараз прав трудящих.

Але переважна більшість зауважень, пропозицій і рекомендацій МОП повністю співпадають з нашими вимогами. Тому ми відчуваємо ще більшу впевненість у своїй правоті, і будемо й надалі боротися з рабським проектом Трудового кодексу.

Проект Трудового кодексу України не може бути ухвалений, бо він порушує 30 ратифікованих Україною міжнародних конвенцій МОП, що встановлено висновками експертизи, проведеної Міжнародним бюро праці МОП за зверненням голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Наводимо деякі рекомендації Бюро праці МОП для  приведення проекту Трудового кодексу України у відповідність з вимогами конвенцій МОП:

- зосередитися на обов'язку роботодавця забезпечувати і підтримувати безпечні та здорові умови праці. Це загальне зобов'язання має доповнюватися конкретнішими зобов'язаннями, як це було запропоновано ратифікованою Україною Конвенцією №155 про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище 1981 р., а також супровідною Рекомендацією №164 про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище 1981 р. (рекомендація 3);

- вжити адекватні захисні заходи у галузі безпеки та гігієни праці з метою усунення або зниження ризику (рекомендація 4);

- забезпечити, щоб реформа трудового законодавства не призводила до зменшення свободи об’єднання та права на ведення колективних переговорів (рекомендація 5);

- включити у спеціальні закони, що стосуються свободи об'єднання та ведення колективних переговорів, гарантії, передбачені відповідними міжнародними трудовими нормами (рекомендація 5);

- чітко вказати, що для припинення трудових відносин не є вагомими, зокрема, такі підстави, як членство у профспілці або участь у профспілковій діяльності (рекомендація 6);

- вжити відповідних заходів для забезпечення того, щоб наявність виборних представників не використовувалася для підриву позиції представників профспілок (рекомендація 7);

- вказати, що у всіх випадках, коли роботодавець має право одноосібно встановити правила, він спочатку повинен проконсультуватися з профспілками (рекомендація 7);

- забезпечити застосування принципу "рівної оплати за працю рівної цінності" (рекомендація 9). Це особливо важливо, зважаючи на останні спроби влади ввести так звану «галузеву мінімальну зарплату»;

- включити принцип "розподілу тягаря доведення" та захисту від віктимізації до превентивних механізмів, покликаних забезпечувати захист від дискримінації за профспілковою приналежністю, приналежністю до профспілки (рекомендація 10);

- вилучити із проекту Трудового кодексу будь-які відступи від основоположних принципів та прав у сфері праці (рекомендація 32);

- розробити нормативно-правову базу з питань аутсорсингу та тимчасових агентських відносин, подібну до кращих міжнародних практик (рекомендація 34);

- забезпечити, щоб перелік основних прав працівників не розглядався як вичерпний (рекомендація 35);

- обмежити загальну тривалість строкових договорів певним періодом або кількістю можливих продовжень, після чого трудовий договір стає постійним, безстроковим (рекомендація 38);

- забезпечити, щоб будь-яка зміна істотних умов праці не дозволялася без згоди працівника (рекомендація 39);

- встановити правила процесуальних гарантій від необґрунтованого звільнення (рекомендація 40);

- уточнити тривалість щорічної відпустки для того, щоб гарантувати усім працівникам справедливу і пропорційну кількість днів такої відпустки (рекомендація 46);

- гарантувати обов’язкове надання компенсаційного відпочинку, незалежно від грошової компенсації, у випадку, коли надурочна робота збігається із щотижневими періодами відпочинку (рекомендація 48);

- гарантувати врахування економічних потреб працівника та його/її сім'ї при визначенні максимальної суми, яка може бути юридично відрахована із заробітної плати або окладу працівника за будь-який період часу (рекомендація 49);

- забезпечити захист від неправомірних наслідків працівників, які залишили роботу, стосовно якої вони мали достатні підстави вважати, що вона становить безпосередню й серйозну небезпеку для їхнього життя або здоров'я. Працівник повинен сам, без необхідності підтвердження, вирішувати, чи обґрунтовано він вважає, що ситуація становить безпосередню і серйозну небезпеку (рекомендація 50);

- наголосити у проекті Трудового кодексу на обов'язку роботодавця забезпечити профілактику професійних ризиків. У сучасних підходах до питань безпеки і гігієни праці небезпеки та ризики повинні бути ідентифіковані, та наскільки це можливо на практиці, докладені зусилля для їх зниження (рекомендація 51);

- гарантувати, що невиплата обов'язкового державного соціального страхування роботодавцем не позбавляє працівника соціального забезпечення (рекомендація 53);

- встановити, що будь-яка робота, яка виконується на додаток до стандартних робочих годин, має регулюватися положеннями, що стосуються надурочних робіт (рекомендація 54);

- передбачити привілейований захист вимог працівників, тобто щоб вони задовольнялися з активів неплатоспроможного роботодавця до того, як будуть задоволені вимоги непривілейованих кредиторів (рекомендація 58);

- включити до проекту Трудового кодексу положення про штрафні санкції за порушення норм Трудового кодексу (рекомендація 59).

Бюро настійливо рекомендує скористатися поточною редакцією проекту Трудового кодексу, щоб видалити з нього всі положення, які не узгоджуються з ратифікованими міжнародними трудовими нормами, та узгодити його з вимогами цих конвенцій з метою забезпечення їх швидкого і ефективного виконання (п.9 Розділу «Технічна допомога МОП щодо реформи трудового права в Україні»).

Бюро закликає уряд і відповідні організації працівників та роботодавців, а також Верховну Раду і її Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення до конструктивного діалогу з питань реформування трудового законодавства  (п.12 Розділу «Технічна допомога МОП щодо реформи трудового права в Україні»). 


KONV ILO 600X80 NPGU 

ohrana truda gl21
VSTUPIT
 
 
 
 
 
proekt trudovovgo baner 2
sozda32
 
 podpiskaASPEKT 1      iloenc
 
  • logo kvpu
  • partn2
  • partn3
  • partn4
  • npgu ternovka
  • partn2
  • minigwiki
  • logo bezramok youtube
  • derggirnagl